ສີອະຄິລິກແທ້ ພາຍໃນQ1 (ຖັງ18ລິດ)

ລະຫັດ: ສີອະຄິລິກແທ້ ພາຍໃນQ1 (ຖັງ18ລິດ) ສະຖານະພາບ: ຢູ່ໃນສະຕັອກ
651.700 đ 686.000LAK ຫຼຸດລົງ: 5 %

🔸ສີນໍ້າອະຄິລິກແທ້ ພາຍໃນ-Q1: (ຖັງ18ລິດ) ທາໄດ້ 175 - 195m2 ຟີມສີສົດໃສ,ສີເຊັດໄດ້,ຟີມສີໃຫມ່ຕະຫຼອດ,ນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນກິດຈະການກ່ໍສ້າງຕົກແຕ່ງ ອາຄານຕ່າງໆໃຫ້ຫລູຫລາ,ເຮັດໃຫ້ສະອາດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງຫມ້ໍ,ອາຄານຕ່າງໆ. .. ສີອະຄິລິກແທ້ພາຍໃນ- Q1: ມີ1010ສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຫມາະສົມກັບສະຖາປັດຍະກໍາໃນໄລຍະຍາວນານ.ຟີມສີລຽບນຽນ,ຄຸນນະພາບສີໄດ້ມາດຕ ຖານ,ສີບ່ໍຈືດຈາງ. ສີອະຄິລິກແທ້ພາຍໃນ- Q1: ບ່ໍມີສານເຄມີ,ບໍ່ມີສານບາຫລອດ,ຕະກ່ົວປອດໄພຕໍ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລອ້ມ. ວິທີການນໍາໃຊ້: ກະກ້ຽມພື້ນຜິວໃຫ້ແຫ້ງດີກອ່ນ,ອານາໄມຂີ້ຝຸ່ນ,ຄາບນ້ໍາມັນ,ໂຫມກແລະສີເກົ່າອອກ ກອ່ນຈະທາສີ.ຕອ້ງໃຊ້ນ້ໍາກັນຊືມພາຍນອກຂອງNANO8 ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນໍ້າຊືມເຂົ້າຝາເຮືອນ.ຖ້າມີຮອຍແຕກໂພ່ງໃຫ້ທານໍ້າຢາກັນຊືມ3ຊັ້ນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ຖ້າວ່າເພດານຊືມໃຫ້ນໍາໃຊ້ Matit ກັນຊືມ. ຝາເຮືອນໃຫມ່ໆໃຫ້ປະໄວ້ປະມານ21ມື້ເພື່ອໃຫ້ໂຄງສ້າງຊີມັງຫມັ້ນຄົງກອ່ນແລ້ວຈືງທາສີ. ຕອ້ງທາ Matit ຫລື ສະກີມໂຄດກອ່ນ. ຫລັງຈາກທາສີ1ຊັ້ນໃຫ້ທາສີຮອງພື້ນກອ່ນກໍ່ສ້າງ. ສີອະຄິລິກແທ້ພາຍໃນ-Q1: ຟີມສີສົດໃສ,ລຽບນຽນດີ.ການຮັກສາອານາໄມກອ່ນທາສີຈະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມທົນທານຂອງສີໃຫ້ມີອາຍຸ ການນໍາໃຊ້ຫລາຍຂື້ນຕື່ມ. ການກໍ່ສ້າງ: ກອ່ນຈະນໍາໃຊ້ສີໃຫ້ສັ່ນຖັງສີກອ່ນ.ຖ້າສີເຂັ້ນຂຸນເກີນໃຫ້ຕື່ມນ້ໍາ5% ໃຫ້ພໍດີກັບຄວາມເຂັ້ມຂຸນ,ໃຊ້ຟອຍຫລືລູກລັ່ນຫລືຈັກຊີດ.ຖ້າມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ທາ2-3ຊັ້ນແຕ່ລະຊັ້ນຫ່າງກັນປະມານ5-6 ຊົວໂມ່ງຈື່ງທາອີກຄັ້ງ ກໍ່ສ້າງໃນອຸນຫະພູມພໍດີ ອຸນຫະພູມຮອ້ນບໍ່ເກີນ 32ອົງສາ.ຖ້າຮອ້ນເກີນສາມາດໃຊ້ຜ້າປຽກເຊັດພື້ຜິວໃຫ້ເຢັນລົງກອ່ນແລ້ວຈຶງທາສີ. ອັດຕາສ່ວນ:10-12m2/kg(1ຊັ້ນ)ຕາມພື້ນຜີວຝາ ວິທີອານາໄມ:ໃຊ້ສະບູແລະນໍ້າລ້າງໃຫ້ສະອາດ. ການເກັບຮັກສາ: ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ເຢັນແລະແຫ້ງ. ປິດຝາໃຫ້ແຫນ້ນ ( ຖ້າຍັງບໍ່ທັນປະສົມນໍ້າ) ສ່ວນປະກອບ:Acrylic,Titan Oxit ,ຈາກທາດປະສົມອື່ນ ຮັບປະກັນ:5ປີ ອາຍຸການນໍາໃຊ້:36ເດືອນ 📍ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ບ້ານຊ້າງຄູ້,ເມືອງໄຊທານີ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. Tel:020 99399888 &020 58152999

Sản phẩm cùng loại

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາຜ່ານ Zalo
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາຜ່ານ whatsapp
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາຜ່ານເຟສບຸກ
ໂທຫາດຽວນີ້
ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້
whatsapp